IMPLEMENTER VIRKSOMHEDENS STRESSSTRATEGI

Virksomhedens stressstrategi er en essentiel del af succesen med at forebygge og håndtere stress i organisationen hurtigt, effektivt og professionelt.

Når vi udvikler og formulerer jeres stressstrategi.

Bliver det på baggrund af en organisatorisk analyse, som vi, i samarbejde med jeres ansatte, både på ledelses og medarbejder niveau.

Laver med udgangspunkt i jeres nuværende udfordringer.

Vi ser på, hvordan vi bedst muligt kan klæde jeres ledelse på til at lede virksomheden ud af stressspiralen.

Vi udformer en uddannelsesplan for virksomhedens HR medarbejdere (eller andre med personaleansvar).

De bliver virksomhedens ankerpunkt i forhold til den samlede stressstrategi, -politik og -beredskab.

Stressstrategi til virksomheder

Med udgangspunkt i jeres stressstrategi udvikler vi:

  • en professionelt stresspolitik til jeres virksomhed
  • en professionel stressberedskab til jeres virksomhed
  • jeres helt egne stressværktøjskasse.

Samlet set bliver virksomheden klædt helt på til at varetage alle aspekter af stresshåndtering.

Lige fra den første intervention med en medarbejder, der udviser tegn på stress, til hvis en medarbejder skal sygemeldes.

Herunder lære vi jer at spotte de stressbelastninger, der kan opstå i virksomheden, således at I kan forebygge, at medarbejderen i det hele taget får stress.

Kontakt mig på info@kenneththulesen.dk eller +45 31 25 84 06 for at tage en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for jer.

Trin 1 er stressstrategien

Det var på dette trin at vi tegner de store linjer sammen med jeres top ledelse.

Vi sikre os at virksomhedens værdier bliver båret med ind i jeres stressstrategi, ligesom vi tilsikre os at den bliver bæredygtig og fremtidssikret.

På dette trin begynder stressstrategien at tage form, som den bliver nu formuleret til reelle politikker. 

Vi skal tilsikre os at den nedskrevne politik kommer til live i jeres virksomhed, så den rent faktisk for den ønskede effekt.

På dette trin binder vi strategien og politikken sammen i et aktuelt stressberedskab.

Igen arbejder vi sammen om at få dit stressberedskab til live i organisationen, gemmen forskellige interventioner og workshops.