EN STRESSPOLITIK ER MED TIL AT SIKRE DIN VIRKSOMHED

At strukturere og implementere en stresspolitik er i dag et vigtigt element i mange virksomheder.

Fordi stresspolitikken skal være med til at sikre, at virksomhedens ansatte ved nøjagtig, hvad virksomheden har af mål, værdier og handleplaner, når det kommer til stress.

Og rigtig mange virksomheder har en stresspolitik.

Måske I også allerede har en i jeres virksomhed?

Måske I er her på siden, fordi I mangler en?

Uanset hvad, er jeg sikker på, I kan få noget inspiration.

Dér, hvor I som virksomhed virkelig kan gøre en forskel med jeres stresspolitik, er, når I implementerer politikken som en del af virksomhedens DNA.

Stresspolitik til virksomheder

For at nå dertil kræver det, at I arbejder struktureret og strategisk med den formulerede stresspolitik, jeg laver i samarbejde med jer.

Det betyder blandt andet, at den ønskede stresspolitik, I som virksomhedsledelse har, den bliver talt om, arbejdet med og arbejdet ud fra, ude i virksomheden.

Når det sker, så vil I opleve, at jeres politik får organisatorisk liv.

Et liv, der er væsentligt for at kunne øge den forebyggende effekt på lang sigt.

Andre virksomheder oplever succes med at lade deres stressstrategi, være fundament for deres stresspolitik.

Vær foregangsmand/kvinde for din stress politik

For at kunne nå helt ud i virksomheden, er det vigtigt, at jeres stresspolitik er forankret hos jer som virksomhedsledelse.

Kun på den måde kan I sikre, at de visioner og ønsker virksomheden har omkring stress, kan blive bragt til live på lang sigt.

Vælger I mig til at hjælpe jer med udformningen og implementeringen af jeres stresspolitik, så skal vi igennem en struktureret proces, som sikrer, at I får givet liv til jeres stresspolitik.

Det starter med, at vi..

 • Afklarer, hvad formålet er med jeres stresspolitik.
 • Afklarer, hvad grundlaget er med jeres stresspolitik.
 • Definerer jeres politik omkring forebyggelse af stress.
 • Definerer jeres politik omkring helbredelse af stress.
 • Definerer jeg stresssygemeldings politik
 • Definerer jeres stresskodeks.

Når selve stresspolitikken er udformet i ledelsen, så kommer det vigtige skridt at bringe politikken til livs. Politikken skal ud i organisationen og have sin berettigelse.

Den skal ud og starte sin forebyggende effekt.

Sådan bliver jeres stresspolitik implementeret

Derfor sørger vi for, at politikken bliver gennemgået og yderligere beskrevet af virksomhedens HR-funktion samt virksomhedens (mellem)lederlinje.

På dette trin sørger vi for, at:

 • HR-funktionen er klædt på til at fungere som intern stressrådgiver. Dette via uddannelse gennem mig.
 • HR-funktionen er klædt på til at informere og evt. uddanne virksomhedens arbejdsmarkeds- og/eller tillidsrepræsentanter i at spotte stress i organisationen.
 • Bistå HR funktionen og ledelseslinjen i udbredelsen og implementering af stress-politikken til den samlede medarbejderstab. Dette via diverse medarbejderinterventioner. F.eks. personalemøder, gå-hjem-møder mm.
 • Løbende informere topledelsen om processen.

(Såfremt virksomheden ikke har en HR-funktion, kan disse opgaver selvfølgelig varetages af anden medarbejder med personaleansvar)

Gennem disse tiltag, vil I som virksomhed stå med en værktøjskasse, som er og bliver essentiel for både HR, ledelseslinjen og medarbejderne, når implementeringen er tilendebragt.

En værktøjskasse, som gennem hele processen udvikles, udvides og benyttes af alle de organisatoriske lag.

Inden jeg som ekstern stressrådgiver lader jer stå egne ben, sørger jeg selvfølgelig for, at topledelsen er informeret om implementeringen.

 • Jeg præsenterer den gennemførte strategi
 • Jeg præsenterer den opsamlede viden omkring stressfaktorer.
 • Jeg bistår HR og ledelsen i at komme med lokale rettelser, hvis dette skønnes nødvendigt.

Når implementeringen er tilendebragt, stopper arbejdet med jeres stresspolitik selvfølgelig ikke her. Der skal naturligvis arbejdes videre med stresspolitikken, og det er en god idé at revurdere sin politik løbende.

Nye medarbejdere, ændrede strukturer mm. kan gøre, at der er et behov for ændrede eller nye lokale ændringer i politikken. Dette vil jeg som ekstern stressrådgiver, naturligvis bistå, hvis der er behov for det.

Som en del af ovenstående uddannelse, vil jeg klæde HR og ledelsen på til at kunne arbejde videre med sin stresspolitik ud fra en erfaringsopsamling – som er essentiel for at kunne tilpasse den læring der er tilgået virksomheden, så den passer endnu bedre på de organisatoriske lag og deres individuelle behov.

Når jeres stresspolitik er på plads, så er grundlaget for et godt og effektivt stressberedskab lagt.

Hyppige spørgsmål omkring stresspolitik

Hvor stor en virksomhed skal jeg have for at kunne få en stresspolitik?

For at det kan give et fornuftigt afkast at udarbejde og implementere en stresspolitik i din virksomhed, vil jeg foreslå, at I er minimum 2-3 medarbejdere.

For udarbejdelsen og implementeringen bliver selvfølgelig skaleret til lige præcis din virksomhed.

Hvad koster sådan en stresspolitik?

Det er fuldstændig individuelt. Det har selvfølgelig en stor betydning hvor stor din virksomhed er og dermed hvor stort et stykke arbejde vi skal lave for dig. Ligeledes kan det spille ind om du ønsker at få lavet et stress beredskab også. Eller hvorvidt du ønsker at bruge os som perifere partnere.

Hvor hurtigt kan jeg mærke effekten af stresspolitikken?

Effekten er direkte afspejlet i den nuværende grad af stressbelastning i din virksomhed, og dermed dine medarbejdere er underlagt. For jo større stressbelastning jo større effekt.

Hvis du udarbejder og implementerer stresspolitikken som en forebyggende indsats, så kan det selvfølgelig være svære at måle på effekten af den. Men den er der.

Kan jeg bare nøjes med at formulere min stresspolitik?

Ja det kan du sagtens. Det er der ingen udfordring i. Udfordringen ligger i, at du så kun vil opleve ringe eller måske endda ingen effekt af dit arbejde med at formulere din stress politik. Effekten ligger nemlig i det arbejde, der laves efter formuleringen.

Kontakt Kenneth Thulesen for at få yderliger oplysninger og råd i forbindelse med etableringen af jeres nye stresspoltik.