SKAB EN BÆREDYGTIG VIRKSOMHED MED ET STRESSBEREDSKAB

Et professionelt stressberedskab.

Oprettelsen af et professionelt stressberedskab i jeres virksomhed skaber de optimale forudsætninger for, at jeres medarbejdere får den rigtige behandling, såfremt at de skulle blive ramt af stress.

Dette kan være lige fra at I i virksomheden opdager de første tegn på, at medarbejderen er stressbelastet, til medarbejderen igen er tilbage på jobbet klar til at bidrage til virksomhedens vækst.

Når I vælger at udvikle jeres virksomhed med et fuldt integreret stress beredskab, så vil jeres evne til at spotte og stoppe den stress, medarbejderne muligvis oplever, øges markant.

Dette gøres ved, at jeg står for uddannelsen af jeres ledelse, samt iklæder jeres HR-funktion til at spotte og varetage arbejdet med at reducere de stressbelastninger, medarbejderen oplever.

Jeg står for at udvikle jeres værktøjskasse til at arbejde med denne stressbelastnings reduceringsproces, således at I, både som HR-funktion og ledelse, har de bedste forudsætninger for at forebygge en evt. sygemelding.

Stressberedskab til virksomheder

Har I brug for hjælp til at håndtere stress hos en eller flere medarbejdere?

Såfremt at I vurderer, at stressbelastningen er for høj til at kunne varetages internt, så kan I naturligvis også kontakte mig til at være jeres eksterne samarbejdspartner til stresscoaching.

Når den første samtale med medarbejderen er overstået, udarbejder jeg en vurdering af medarbejderens stressniveau og en handleplan for, hvad der er bedst for medarbejderen.

Således at medarbejderen kan vende hurtigst muligt tilbage til sit job og igen bidrage til virksomheden.

Denne vurdering tilgår HR funktionen. Såfremt I ikke har en HR-funktion i virksomheden, tilgår vurderingen og handleplanen den af virksomheden udpegede personaleansvarlige.

Selvfølgelig er der fuld fortrolighed mellem os og jeres medarbejder. Det er blot essentielt, at I som virksomhed informeres om, hvilke tiltag der tages frem mod at sikre jeres medarbejder vender godt og sikkert tilbage.

Et stressberedskab kan forebygge stresssygemeldinger

Det er ikke givet, at jeres medarbejder skal sygemeldes, det kan nemlig sagtens tænkes, at der kan laves interventioner som sikrer, at medarbejderen kan forblive på jobbet.

Skulle der være brug for en sygemelding, meldes dette ud via den ovenfor beskrevet tilbagemelding til medarbejderens leder og HR.

Under sygemeldingen, vil der tilgå virksomheden information om medarbejderen progression, efter hver samtale, der afholdes med mig.

Denne tilbagemelding er selvfølgelig underlagt fuld fortrolighed mellem rådgiver og klient.

Som ekstern rådgiver, fungere vi også som sparringspartner for HR eller nærmeste leder. Dette for at sikre, at der kommer maksimalt udbytte af processen til hele virksomheden.

Her tænker vi på læring af forløbet, samt mulighed for at forebygge fremtidige stress sygemeldinger.

Efter endt sygemelding, udarbejder jeg en komplet indslusningsplan som både nærmeste leder og medarbejder kan følge. Dette for at sikre den mest optimale indslusning og dermed undgå de klassiske fælder, der ligger i denne proces.

Til sidst i indslusningsfasen vi som ekstern rådgiver ud af processen og nærmeste leder og HR funktionen overtager gradvist mere den rådgivende funktion.

Denne varetagelse er grundlagt i den den uddannelse af ledere og HR-funktioner, som dette stressberedskab indebærer.

Vil du høre mere om oprettelsen og implementeringen af et stressberedskab i jeres virksomhed så kontakt mig på +45 31 25 84 06 eller info@kenneththulesen.dk

Q&A: Stressberedskab

Hvor stor en virksomhed skal jeg have for at kunne få et stressberedskab?

For at det kan give et fonuftigt afkast at udarbejde og implementere et stressberedskab i din virksomhed, vil jeg foreslå at i er minimum 2-3 medarbejdere.

For udarbejdelsen og implementeringen bliver selvfølgelig skaleret til lige præcis din virksomhed.

Hvad koster sådan et stressberedskab?

Det er fuldstændig individuelt. Det har selvfølgelig en stor betydning hvor stor din virksomhed er og dermed hvor stort et stykke arbejde vi skal lave for dig.

Ligeledes kan det spille ind om du ønsker at få lavet en stresspolitik også. Eller hvorvidt du ønsker at bruge mig som ekstern rådgiver.

Hvor hurtigt kan jeg mærke effekten af stressberedskabet?

Effekten er direkte afspejlet i den nuværende grad af stressbelastning din virksomhed, og dermed dine medarbejdere er underlagt. For jo større stressbelastning jo større effekt.

Hvis du udarbejder og implementere stressberedskabet som en forebyggende indsats, så kan det selvfølgelig være svære at måle på effekten af den. Men den er der.