Stressbelastninger!

Hvad er det?

“Stressbelastninger har vi slet ikke noget af her…” Sagde Nicolai til mig, under en samtale hvor vi sammen skulle hjælpe hans medarbejdere med, at blive mindre stressede og dermed undgå stresscoaching.

Yes… Der var selvfølgelig masser af stressbelastninger tilstede. Omend de var skjult i alle mulige finurlige kroge af organisationen.

Jeg vil vise dig hvilke stressbelastninger du støder på i din hverdag… Dit privatliv og ikke mindst på dit job. OG så vil jeg selvfølgelig gøre hvad jeg kan for at inspirere dig til at gå på opdagelse efter dem, så du kan spotte og stoppe dem.

Og lad mig så vise dig hvad du skal lede efter.

Stressbelastninger i hverdagen

De stressbelastninger, der findes i denne kategori, de forårsager ikke selvstændigt stress. Med det mener jeg, at fordi du oplever disse stressbelastninger, og ikke andre stressbelastninger, så får du ikke stress.

På den anden hånd, så har de rigtig stor påvirkning af vores samlede stressbelastninger, når vi også oplever stressbelastninger i privatlivet og på jobbet. Det er oftest tilfældet, at der er belastninger på alle tre fronter.

Her i hverdagen kan du støde på følgende stressbelastninger.

Mails

Handle

Myldretid

Telefonopkald

Privatøkonomi

Arrangementer

Fritidsaktiviteter

Arbejde i hjemmet

Afhentning af børn

Ja… Nicolai havde helt ret, da han sagde, at de de ting der oplevede han slet slet ikke som stressbelastninger. Det var jo bare helt normale dagligdagsgøremål.

Det er jo netop hvad de er. Det specielle her er, at de først får en uhensigtsmæssig indflydelse på vores samlede stressbelastning når, der er mange stressbelastninger i de to andre områder også.

Så begynder vores hjerne, at blive presset over at skulle nå, at tage telefonen mens vi henter børn. Eller hvis vi får 6 mails som kræver vores opmærksomhed, mens vi køre i kø på vej hjem.

Måske det begynder at blive svært at nå sine fritidsaktiviteter fordi vi skal arbejde over.

Der kan være mange scenarier ind i hvordan disse ellers uskyldige belastninger bliver uhensigtsmæssige.

Stressbelastninger i privatlivet

De belastninger vi finder i denne kategori, har en noget større og mere tydelig indflydelse på vores liv når vi møder dem. De er i høj grad en del af vores eksistens, og dermed noget, vi som mennesker vil møde i en eller anden form, på et eller andet tidspunkt.

Nogle mennesker har selvfølgelig flere af disse belastninger end andre, så mængden og styrken af dem, har selvfølgelig stor indflydelse på vores samlede stressbelastnings niveau.

Også her vil jeg gøre dig opmærksom på, at fordi du møder en eller måske to af disse belastninger, uden af være belastet på de andre områder, så får du ikke stress.

Javist, kan de føles meget ubehaglige og gøre direkte ondt på sjælen. Men sorg, tab, død og ulykke er vi som mennesker designet til at komme igennem. Det er en universel indstilling i os.

Fakta er dog, at vi ikke går igennem en sorg process på 24 timer.
Vi kommer os ikke over et tab eller forholder os til voldlige eller voldsomme hændelser på et døgn.

Disse belastninger tager tid, at komme sig over eller komme igennem.

Du er derfor nødt til, at acceptere, at når du møder disse belastninger, så tager de tid. En tid du er nødt til at give dig selv. En tid din krop og dit sind på et eller andet tidspunkt vil kræve af dig.

I privatlivet findes disse belastninger:

Pensionering

Eget misbrug

Egen sygdom

Arbejdsløshed

Graviditet / Børn

Skilsmisse eller seperation

Misbrug i nærmeste familie

Overfald / Røveri / Ulykker

Sygdom i nærmeste familie eller venskabskreds

Dødsfald i nærmeste familie eller venskabskreds

Hey… er du okay, måtte jeg spørge Nicolai, som blev ramt af følelsen af, at det faktisk var okay, at han syntes det var hårdt, da hans søster fik kræft et år tidligere. Et sindsygt hårdt forløb for ham.

Hans reflektion var, at han nok havde fortrængt følelserne for, at kunne klare sig igennem sit job og dermed sin hverdag.

Det havde vi heldigvis en god snak omkring, hvor vi så på gode løsninger til, at give plads til de følelser, der unægteligt vil komme i sådanne situationer.

Så du (og Nicolai) er helt normale, når i bliver overvældet af følelser, som i fortrænger for, at kunne klare hverdagen.

Javist er det ikke hensigtsmæssigt, men det er en reaktion, der er sund at kende, så vi kan håndtere den… For håndtere den, det kan du… Og jeg… Og Nicolai.

Stressbelastninger på jobbet.

Nicolai skiftede både fysisk og mental tilstand, da vi startede dette punkt op. Og jeg måtte bruge et øjeblik på at håndtere det forsvarsværk, Nicolai præsenterede mig for, så vi kunne tale åbent og ærligt om et emne der tydeligvis påvirkede ham.

Nicolai er direktør for en dansk virksomhed med ca. 40 ansatte herunder 3 mellemledere.

Et firma han selv har bygget op og i en større ekspandering af opgaveportefølje med der tilhørende ekspandering af medarbejderstaben, så var der fulgt et uhensigtsmæssigt højt sygefravær med.

Det var det vi var nået til nu… Og her stødte jeg på en helt klassisk reaktion fra en leder, der inderst inde godt vidste, at han eller hun nu skulle beskæftige sig med noget der ikke føltes behageligt.

Og hvor ansvaret for håndteringen var hendes… Eller hans…

På arbejdspladsen finde der nemlig en stor portefølje af belastninger:

Fyringsrunder

Skifteholdsarbejde

Manglende kompetencer

Manglende forudsigelighed

Uklare eller modsatrettede krav

Vold eller overfald, både psykisk og fysisk

Manglende grænser mellem arbejde og fritid

Ubalance i forholdet mellem ansvar og indflydelse

Truslen eller tanken om vold, både fysisk og psykisk

Høje følelsesmæssige krav til individet og/eller gruppen

Konflikter mellem de ansatte uagtet organisatorisk niveau

Krav om overarbejde eller flytning internt på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøet vedr. støj, lys, temperatur, afbrydelser, indretning mv.

Organisations forandringer som fusioner, omstruktureringer eller effektiviseringer

Arbejde med mennesker, som f.eks. klienter, beboere, patienter, ældre, udsatte, kriminelle

Disse belastninger, er de absolut mest klassiske, jeg og mine kollegaer finder ude i virksomhederne, når vi screener for dem.

Og jeg har endnu ikke set, mødt eller screenet en virksomhed hvor der IKKE var nogen af disse belastninger.
Den helt store forskel her, er hvor mange der var og hvor længe de havde stået på.

Kan du huske, at jeg i de to andre stressbelastnings områder har sagt, at de belastninger der var der, ikke gav stress i sig selv. Netop fordi de er belastninger vi er designet som mennsker til at håndtere.

Der skille dette område sig ud.

For belastninger i dette område, har naturen ikke taget højde for, da den designede os mennsker.

Vi er simpelthen ikke skabt til, at kunne være i disse stressbelastninger i lange perioder uden, at blive påvirket af dem.

En underliggende dynamik er ligeledes, at når vi møder dem, så har vi rigtig svært ved at spotte dem, fordi vi ikke kender dem.

Og når vi spotter dem, altså at vi mærker, at det her… Det føles satme ikke rigtigt, så har vi ekstremt svært ved, at sige fra over for dem…

Hvorfor???

Fordi vi er bange for konsekvensen…
Vi er bange for at blive fyret.

Så vi bliver ved… Og ved… Og ved…

Og så kommer stresssymptomerne væltende.

Så stiger frygten, fordi nu er vi nødt til at blive ved… Alternativet er at sige op, og det føles også usikkert og frygten for “hvad så” holder os tilbage.

Og så er stressspiralen igang.

Ja jeg fortalte Nicolai, at ansvaret for at spotte og stoppe disse stressbelastninger er hans. For ingen af hans medarbejdere havde den fornødne indflydelse til at gøre det der skulle gøres.

Tilgengæld kunne han kun gøre det sammen med sine medarbejdere… Det var en opgave de var nødt til at løse sammen.
Og således er det også i mange andre virksomheder.

Det er ledelsens ansvar, men de kan ikke gøre det alene… De er afhængig af deres ansatte og at disse ansatte løfter deres MEDansvar.

Dette områder er så fyldt med organisatoriske dynamikker, konflikter, ansvar, indflydelse, frygt, skam mm at jeg er nødt til at sige dette.

Der skal tales om stress, så alle kan lære hvad de skal gøre for, at spotte og stoppe stress på dette kritiske område… ARBEJDSPLADSEN.

Kender du en, der skal vide hvad stressbelastninger er?

Så tøv ikke med at dele denne viden med andre.

Vil du lære at slukke for din stress og ligge en dæmper på dine stress symptomer?

Så kan du, kvit og frit, hente 4 videoer hvor jeg giver dig 8 værktøjer til, at slukke for din stress.

Du får den først video tilsendt omgående, så snart du har godkendt, at jeg må sende dig videoerne.

Mange varme hilsner

Kenneth Thulesen

Certificeret stresscoach

Stresscoach Kenneth Thulesen