STRESS SYMPTOMER

Stress symptomer er som signaler

Signaler der fortæller dig at du skal stoppe op og reagere!

Tillad mig at forklare!

Vores stresssymptomer kan deles ind i 3 kategorier

Der findes gule stress symptomer.

De er de første der dukker op, når det der stressbelaster dig, bliver af en lidt længerevarende karakter.

Som oftest vil en stressbelastning, der varer mere end 1-2 døgn, bringe dig stresssymptomer fra den her gule kategori.

Den næste kategori af stresssymptomer er de orange stresssymptomer.

De dukker op jo længere tid du opholder dig i den gule fase af din stressbelastning. Til sidst vil du nå den orange zone.

Stress symptomerne her, er som oftest af mere alvorlig karakter.

Du når som oftest den orange zone efter du har været i gul zone imellem 1-24 måneder.

Den sidste kategori af stress symptomer er de røde.

Det er de stress symptomer der går all in på at minde dig om at noget er helt galt og at du skal reagere NU. Disse stresssymptomer optræder oftest lige inden et stresskollaps er nært forestående.

Så brug den her artikel til at vurdere hvilken zone du befinder dig i.
Den viden kan du også bruge til at vurdere om du måske skal søge stressbehandling 

Er det alvorligt skal du tage hånd om det omgående.

Stresssymptomer travlhed

Gule stress symptomer

De gule stress symptomer 

De gule stress-symptomer du her vil blive præsenteret for, er dem du møder først når stressbelastninger opstår.

Vi kan godt sige at det her er en form for lav til middelsvær stressbelastning du er underlagt.

Stressbelastninger i den her zone kan godt fornemmes som spidsbelastninger på jobbet.

Alt for meget arbejde i perioder. store projekter der hjemme. Sygdom i familien mm.

Der kan være flere forskellige stressbelastninger på en gang.

Du vil måske have oplevelsen af at have en…

“Jeg skal bare lige hen over den her periode så falder der ro på”… agtig fornemmelse…

OG det er fint nok, så længe der rent faktisk falder ro på igen… Det er nemlig en reel stressfælde.