Stress på arbejdet I Sådan forebygges det

.

Når der opstår stress på arbejdet, så har det rod i de dynamikker arbejdspladsen er vært for. Det betyder at de rammer som virksomheden skaber, for dig som arbejstager.

De dynamikker kan risikere at bliver til stressbelastninger, som så, over tid, fører til dårligt arbejdsmiljø, stress sygemelding mm.

.

PÅ DEN ANDEN SIDE…

.

Så kan arbejdspladsen også være vært for stressreducerende dynamikker. Altså virksomheden kan arbejde med at sætte rammer op, der kan nedbringe, eller ligefrem eliminere de stressbelastninger, som kunne risikere at opstå.

.

Det er derfor essentielt at ledelsen på arbejdspladsen forløser disse stressbelastninger, det er så at sige deres ansvar at forebygge dem, alternativt håndtere dem, når de opstår.

Det helt store spørgsmål er så

.

Hvorfor gør ledelsen i virksomhederne ikke bare det? Det lyder jo relativt nemt. Så undgår vi helt stress på arbejdet.

Set fra min stol er svaret relativt enkelt. Manglende uddannelse af virksomheds top ledere i følgende.

.

  • Hvad det er for belastninger, der er i virksomheden?

  • Hvordan opstår de?

  • Hvordan forebygges disse stressbelstninger?

  • Hvordan håndteres de når eller hvis de opstår?

  • Hvordan håndteres medarbejdere der er blevet påvirket af disse stressbelastninger?

  • Hvordan håndteres medarbejdere der er blevet stresssygemeldt?

  • Hvordan håndteres medarbejdere der skal vende tilbage til virksomheden efter en stresssygemelding?

  • Hvordan sikre vi, som virksomhed, at medarbejdere, der er blevet ramt af stress, IKKE bliver det igen.

Stress på arbejdet

I min artikel om stress på arbejdspladsen kunne du læse om hvilke stressbelastninger der kan være på arbejdspladsen.

Du kunne også læse om hvordan de opstår.

.

I den her artikel om stress på arbejdet vil du få viden om hvordan du forebygger at disse stressbelastninger får mulighed for at påvirket de medarbejdere der er på arbejdspladsen.

.

Det er vel at mærke ALLE medarbejdere om det er den almindelige medarbejder på gulvet. Eller det er mellemlederen eller koncerndirektøren.

.

Stressbelastningerne er de samme, påvikningen er de samme.

Skal vi så få forebygget stress på arbejdet?

.

En god hjælp her er “tyngdekraften”… 

Og hvad mener jeg så med det?

.

Når jeg siger at du til forebyggelse af stress i virksomheden kan bruge tyngdekraften som en hjælpende hånd, så mener jeg meget konkret, at den stressforebyggende indsats skal starte øverst på organisations diagrammet.

Ved direktøren.

.

Når den stressforebyggende indsats starter der, så har virksomheden en langt større succes rate for at når i mål med sin forebyggende indsats.

Direktøren i virksomheden er ultimativt den person der har størst indflydelse, samt det bærende ansvar. Vi kommer ikke udenom, at hvis virksomheden virkelig vil stressforebyggelse, så kan både de økonomiske, fysiske og mentale rammer blive forankret her.

.

Og så kommer “tyngdekraften” i spil.

.

For når personen øverst i hierakiet starter med at udvise initiativ, vilje, gå på mod i processen med at stressforebygge. OG når personen øverst i hierakiet sætter rammerne, skaber rammerne uddelligere ansvaret, og sørger for at vedkommende selv, SAMT sine medarbejdere har de rette kompetencer, den rette viden og de nødvendige redskaber til at stressforebygge…

.

SÅ vil den ændrede adfærd fra direktøren VÆRE tyngdekraften.

Den indflydelse, den øverste leder har på HELE sin medarbejder stab, igennem hans eller hendes adfærd, er en KÆMPE faktor når vi taler stressforebyggelse OG stresshelbredelse af stress på arbejdet.

.

NU FÅR DU… De nøgler som enhver virksomhed bør have i sit stressforebyggelses arbejde. Nøgler der hver især symbolisere de evner, den viden, de værktøjer medarbejderne i virksomheden bør besidde for at virksomheden bedst muligt forebygger stress.

Forebyg stress på arbejdet

Den FØRSTE nøgle til at forebygge stress på arbejdet er: VIDEN

.

Viden om HVAD der er af stressbelastninger i virksomheden

Dem fik du i den artikel jeg nævnte tidligere. Her gennemgår jeg de mest gængse stressbelastninger der er i de fleste virksomheder.

.

Viden om HVILKE dele af organisationen der bliver stressbelastet.

Det er ikke sikkert at hele organisationen er belastet på samme måde, af den samme stressbelastning. Det vil arbejdet med vidensindsamlingen omkring stressbelastningerne, vise os.

.

Det essentielle er at vide hvor stressbelastninger er og hvem der er underlagt dem.

.

Viden om HVORDAN de stressbelastninger opstår i lige netop jeres virksomhed.

Når vi ved hvilke dele af organisationen der er stressbelastet, så skal vi undersøge, hvordan de opstår. Det er essentielt for at kunne standse dem INDEN de opstår.

.

Viden om HVILKEN kultur medarbejderne, fra top til bund, bærer rundt på i virksomheden

Nå i ved, hvad der stressbelaster, hvor det opstår og hvordan det opstår, så skal i have kigget på den medarbejder kultur der er. Det gælder alle, lige fra top til bund. For i kan sagtens forløse stressbelastningerne.

.

Men ændre i ikke kulturen, så er der stor sandsynlighed for at i kommer til at skabe stressbelastningerne igen.

Den ANDEN nøgle til at forebygge stress på jobbet er: VÆRKTØJER

.

Nu har i en masse viden med os. Nu skal i have værktøjerne til at omsætte jeres viden til handling. Handlingerne er essentielle for at der rent faktisk sker en ændring.

.

I skal have analyse værktøjer til at kunne afdække hvad der er af stressbelastninger i virksomheden.

.

I skal have analyse værktøjer til at afdække hvilke dele af organisationen der er underlagt disse stressbelastninger.

.

I skal have værktøjer der lære jer hvordan hver enkelt jobfunktion bedst muligt håndtere egen stressbelastninger, samt hvordan hver enkelt jobfunktion bedst muligt hjælper andre.

.

I skal have værktøjer der lære jer at arbejde med kultur ændringer. Også efter at vi har ophørt vores samarbejde.

Den TREDJE nøgle til at forebygge stress i virksomheden er: VILJE

.

Viljen til at investere i et stressforebyggelses arbejde. For JA det er en investering.

Det er en investering i at undgå medarbejdere bliver sygemeldt med stress, for det er en stor økonomisk belastning for virksomheden.

.

Medarbejderen skal have løn under sygdom.

.

Medarbejderens viden bliver ikke brugt optimalt så længe han eller hun er stressbelastet op til en evt. stressygemelding. Faktisk ser jeg ofte at medarbejdere kan gå i flere år med en nedsat ydeevne fordi de er på vej mod et stresskollaps.
Det skaber en nedsat indtjening for virksomheden.

.

Medarbejderens viden og arbejdskraft bliver slet ikke brugt under en stresssygemelding og er således et stor tab i indtjening for virksomheden.

.

Medarbejderens viden og arbejdskraft er ligeledes betydeligt nedsat lige efter denne er vendt tilbage efter en stresssygemelding.

Så det kræver vilje til at ville investere i forebyggelse.

Den FJERDE nøgle til at forebygge stress på arbejdet er: VEDHOLDENHED

.

Nu er i måske i gang med forebyggelses arbejde og i har fået helbredt de medarbejdere der evt. var stresssygemeldt.

Og så når virksomheden som oftes et plateu hvor “NU må vi da være i mål” følelsen opstår. Og her skal i bruge den fjerde nøgle. For det er nu det egentlige forebyggelses arbejde skal vise sit værd.

.

Så forebyggelse af stress på arbejdet kan være en stor process for en virksomhed, men det kan så sandeligt også være en legende let process. Jeg har set begge dele.

.

Det vigtige… faktisk det allervigtigste er at i gør det.

.

De fordele i, som virksomhed, får ved at investere tid, energi og økonomi i et stressforebyggelses forløb, vil tjene sig mange gange ind i øget ydeevne i medarbejder staben. Flere hands on, fordi medarbejderne ikke er belastet, nedslidte eller måske endda helt sygemeldt.

.

Den synergi effekt der opstår på arbejdspladser hvor der investeres i stressforebyggelse, den skaber øget produktivitet, engagement, vilje, glæde og ikke mindst økonomisk overskud.

Har du lyst til at høre mere om hvad vi, her hos Kenneth Thulesen, kan gøre for dig og din virksomhed, så smid mig en besked herunder,

Eller stik mig et kald på 31258406

Du er også velkommen til at maile på info@kenneththulesen.dk

Næste gang kan du læse om hvordan du, som leder, bedst håndtere medarbejdere der er underlagt stressbelastninger.

Rigtig god fornøjelse.

Mange varme hilsner

Kenneth Thulesen – Stressforebyggelses coach

.

Kenneth er uddannet NLP practitioner, NLP Master Coach practitioner og certificeret Matzau stresscoach.

Men, det blev erfaringerne fra hans virke som fængselsbetjent, brandmand og ikke mindst en meget personlig oplevelse, som gav startskuddet til kenneththulesen.dk.

Du kan læse om hans oplevelse her…

.

Kenneththulesen.dk er den online platform, som han i dag driver for at hjælpe dig, og mange andre danskere, med at forebygge og helbrede stress.

Du kan læse meget mere om Kenneth lige HER….

.

#Fordiditliverdetvigtigsteiditliv

T: 0045 3125 8406

M: info@kenneththulesen.dk

W: www.kenneththulesen.dk

Kenneth Thulesen stress på arbejdet