Kureres stress med motion?

Kureres stress med motion?

Inden du skal lære, hvad svaret er, til at stress kureres med motion, er det vigtigt at få defineret helt præcist, hvad betegnelsen stress dækker over.

For benævnelsen stress dækker efterhånden over mange ting i de danske hjem, og der er mange holdninger til, hvad stress er, og hvornår man har fået det. Det at være stresset er ved at blive negligeret… NOT GOOD.

Udsagn som…

 • ”Jeg er vildt stresset lige nu”
 • ”Jeg får sgu da stress med alle…”
 • ”Jeg bliver let stresset”
 • ”Når X sker, bliver jeg stresset”
 • ”Jeg får stress”
 • ”Du er da bare lidt stresset”
 • ”Slap af, stress er sundt”

Er med til at udvaske grænsen mellem, hvornår vi som mennesker reelt er stresset…

Altså så stresset, at kroppen siger fra, og du ikke kan mere… og qua deraf skal sygemeldes…

Og så være belastet i din hverdag, vel at mærke så belastet, at du kan mærke…

At hvis det fortsætter, er det ikke sundt.

Stress er betegnelsen for, at et menneske har været udsat for en stor og langvarig unaturlig belastning, som munder ud i, at kroppen anvender en helt naturlig reaktion på den unaturlige belastning.

Stress kureres med motion

Den reaktion kalder vi stress, og den reaktion er der for at hjælpe dig, uagtet at det føles enormt frustrerende og provokerende.

Lad mig introducere eller måske genintroducere dig for stresstrappen.

Et værktøj, som giver dig et let overblik over de fire tilstande et stressforløb er igennem, og som kan hjælpe dig med at forstå, hvor du selv er, eller hvor andre mennesker er på trappen.

Stresstrappen består af fire trin:

Flow – Belastet – Overbelastet – Kollaps

I dette indlæg vil jeg holde mig til at forklare dig, hvordan de kan bruges i forhold til, om motion kan kurere stress.

Igen er det vigtigt at understrege, at når du har stress, så er du derude, hvor det kræver en sygemelding med dertilhørende plan for at komme rigtigt tilbage på arbejdsmarkedet og igen leve et liv uden stress.

Stress trappen

Flow:

Er definitionen på, at dit liv er i balance. Du trives med den, du er, det du gør, og de ting du laver.

Du har overskud til at udfordre dig selv, hvad enten det er i arbejdslivet eller privatlivet. Du har overskud til at håndtere de udfordringer, livet giver dig.

Du vil have overskud til at give noget af dig selv til andre, du vil have overskud til at nyde, samtidig med at du yder.

Set med motionsøjne vil du her kunne yde 100 %, når du træner.

Der vil være overskud til at prøve kræfter med motionsformer, der ligger ud over det gængse. Giv den endelig gas, der er overskud, og motion kan hjælpe dig med at vokse og blive bedre.

Belastet:

Definerer en tilstand, hvor du oplever en øget mængde udfordringer i dit liv, hvad enten det er på arbejdet eller privat.

På arbejdet kan det være omstruktureringer, flere arbejdsopgaver, ny chef, nyt job mv.

I privatlivet kan det være konflikter i nær familie, skilsmisse i familien eller nær vennekreds, sygdom i familien eller den nære vennekreds.

Disse faktorer er ikke truende i sig selv, men bliver de ikke håndteret, eller udvikler de sig, kan det påvirke dig på sigt. Du vil stadig have overskud til at håndtere dem og kan med fokus vende tilbage til ”FLOW”-trinnet igen.

Det er helt normalt i vores liv, at vi bevæger os op og ned af trinene FLOW og BELASTET, det kaldes lidt groft sagt udvikling. Vi bliver udfordret, håndterer det, bliver klogere og lærer af det for igen at skabe balance i FLOW.

Så vær ikke bange for denne tilstand, vær blot opmærksom på den.

Set med motionsbrillerne, er det her, din energi bliver optaget af det, der belaster dig andre steder i dit liv, hvorfor at din træning ikke bør være 100% men snarere 75%.

Det betyder, at du stadig kan give den fuld gas, når du træner, men træn lige lidt mindre. Mærk efter, hvad kroppen har brug for.

Motionen er stadig sundt og konstruktivt for både din krop og dit sind. Motionen har stadig den gode og regenererende effekt.

Overbelastet:

Du har været udsat for alt for meget belastning i for lang tid.

Af uvisse årsager er der ikke skabt balance, og du er havnet i den overbelastede zone.

Langt de fleste havner her af arbejdsmæssige årsager, hvor også løsningen skal findes. Det, du oplever her, er fejl, og mange af dem, fx konflikter, sygemeldinger, lav trivsel og en lang række stress-symptomer.

Det vil kræve en struktureret indsats at vende overbelastning til FLOW, men det kan sagtens lade sig gøre med rette hjælp.

Hvis du bliver opmærksom på, at det er her, du er, så søg hjælp i din organisation eller din fagforening. De er der for at hjælpe dig.

Gør noget nu, så det ikke ender i kollaps.

Set med motionsbriller, er der her masser af grunde til at standse alt udholdenhedstræning.

Det vil blot øge din krops belastning. Gå nogle korte pas på max 30 minutter i alt og prøv at holde intensiteten på et lavt blus.

Hvis der skal sættes tal på, så max 25 % af din kapacitet fra det grønne trin FLOW på stresstrappen.

Kollaps:

Denne zone repræsenterer et egentligt sammenbrud og en sygemelding, eller en sygemelding lige inden sammenbruddet.

Uanset hvad, er kroppen belastet så meget, at hvis ikke der sættes ind med korrekt behandling, vil det ende i reelt kollaps og mulighed for udbrændthed på sigt.

Der bør altid sygemeldes på dette stadie og indsættes korrekt behandling samt indslusningsforløb tilbage til arbejdet, når den tid kommer.

Få den rette hjælp er afgørende.

Med motionsbrillerne på er ordren: STOP al aktivitet. Enhver form for fysisk aktivitet vil blot øge din belastning med en forværring af din tilstand til følge.

Lad din behandler guide dig igennem forløbet, og lad vedkommende fortælle dig, hvornår du igen er klar til at motionere.

Hvis du vil noget, så lav rolig bevægelse. Det betyder, at en rolig slendretur i skoven eller blid udstrækninger mv. kan tillades. Alt andet bør standses.

Stress kureres ikke med motion

Myten om, at stress kureres med motion, er forkert.

Du kan ikke kurere stress med motion.

Når vores krop er så belastet, at vi får stress, og husk at stress er, når du enten er så overbelastet, at du oplever sygefravær, eller at du oplever langstrakt sygemelding og egentligt sammenbrud, så er vores krop fyldt med stresshormoner.

Hormoner som adrenalin, kortisol er hormoner, som kroppen bruger for at aktivere vores stressrespons men også hormoner, kroppen bruger for at sætte os fysisk i stand til at yde, når vi dyrker motion.

Målet med motionen er at kunne yde mere fysisk.

Hvad enten du træner for at forbedre dit cardiovaskulære system, som er din krops evne til at fragte ilt rundt i kroppen, eller om du træner for at styrke dine muskler, så vil det kræve, at du presser kroppen til at nedbryde sig selv lidt for at kunne genopbygge sig selv.

Når du så presser den, vil den reagere ved at sende adrenalin ud i kroppen for at kunne honorere det pres, du udsætter den for. Den sender en stor mængde ”stresshormoner” ud i kroppen for at sparke den i gear.

Der sker bl.a. det at:

 • blodet i kroppen skal dirigeres fra restitutionsopgaver, som fordøjelse, heling af celler mm., til kroppens muskler, hjerte og hjerne

 • blodtrykket stiger

 • pulsen stiger

 • der skal frigives energidepoter fra kroppen

 • dine blodkar skal udvide sig.

Det er bl.a. det her, adrenalinen og kortisolen bruges til.

Er du stresset, så vil din krop i forvejen være fyldt med stresshormoner, og kroppen vil igen blive overbelastet med disse hormoner.

En krop, der er så belastet, at det er ført til stress, vil ikke være i stand til at mærke sine grænser, og at byde den motion/træning på dette stadie vil være som at opleve kraftig fysisk overtræning.

Når du har fået stress, vil din hormonelle ”kondition” have været igennem en enorm omgang overtræning.

Kroppen vil være så presset, at det sidste, den har brug for, er endnu en omgang ”træning”, som er nøjagtig det, der sker, så snart vi forsøger at dyrke fysisk motion.

Så prøv at forestille dig, at du har trænet så hårdt, at du har fået en stor fibersprængning i dit lår.

Det medfører en anseelig fysisk smerte, når du forsøger at anvende låret, og helt automatisk vil du standse og lade låret restituere, til det igen er klar til at blive brugt.

Derefter vil du langsomt udfordre lårets evne til at træne, og du vil kunne mærke, hvornår du skal fortsætte eller stoppe, idet kroppen vil sende dig signaler i form af smerte for at fortælle dig, om alt er ok.

Det er ikke nødvendigvis de samme signaler, du får, når din mentale kondi bliver presset så langt ud, at den får en mental ”fibersprængning”.

Det er nogle andre signaler, du her vil opleve.

Det ændrer dog ikke på, at du skal restituere på samme måde.

Den mentale overbelastning i form af stress skal også have ro for at blive klar igen. Den mentale overbelastning har derfor IKKE godt af at blive udsat for motion, der blot vil oversvømme kroppen med stresshormoner. Hormoner den kæmper for at få i balance igen

Stresscoaching samtale

Case story:

”Maria” kommer hos mig i et forløb frem mod, at hun igen kan leve sit liv uden at skulle bekymre sig om stress mere.

Et godt og konstruktivt stresshåndteringsforløb, efter at Maria har været stresset i godt og vel seks år.

Hendes oplevelse af at have stress viste sig først i 2014, hvor hun blev sygemeldt første gang, men hendes stressbelastning startede længe før det.

Maria er et klassisk eksempel på et menneske, som igennem meget lang tid havde været ansat i et arbejdsmiljø, hvor der skulle leveres resultater, og hvor der ikke var plads til ”svagheder”, som hun udtrykte det.

Det havde fået Maria til at leve i det konstante pres, der kom både fra ledelsen og medarbejderne. Det ændrede ikke på, at hun til sidst måtte kapitulere og sygemelde sig første gang.

De sygemeldingsperioder, der fulgte i perioden fra 2014 og frem til, jeg møder hende i 2016, var fyldt med udmeldinger som: ”Du skal fastholdes i arbejdet” ”Du skal dyrke masser af motion” ”Du skal være sammen med masser af venner, det er sundt”

Og mange flere overbevisninger, som Maria var blevet præsenteret for, og som havde sat sig som sandheder i hende.

Sandheden er hun magtede ikke at være sammen med nogen. Hun magtede ikke de gentagne nederlag ved at skulle tilbage i arbejde. Hun magtede det konstante pres der lå i den motion hun dyrkede.

Maria var i tiden fra 2014 frem mod 2016 blevet depressiv, og hun havde fået at vide af lægen, at hun skulle på lykkepiller for ikke at få en depression.

Derfor startede Maria på lykkepiller og oplevede da også, at de depressive tanker blev vasket lidt ud, men oplevede ikke andre positive ændringer, som hun ellers var blevet lovet.

Samtidig med blev hun fastholdt i, at hun skulle ud og dyrke noget motion, da det var fantastisk mod depression ifølge hendes læge, hvilket Maria troligt gjorde.

Det gør hun ikke mere.

Vi brugte den første samtale på at rulle hele hendes historie ud og få den visualiseret, så hun kunne se, hvilke dynamikker hun havde været en del af.

Vi fik løftet hendes historie ind i den organisatoriske kontekst, for at hun kunne se, at det pres, der var lagt på hende, havde kæmpe stor indflydelse på, hvor hun stod i dag.

Vi lagde en kort handlingsplan for, hvad vi skulle gøre frem mod næste samtale og for at gøre historien kort..

Så var motionen IKKE en del af den plan.

Jeg forklarede Maria det samme, som jeg fortæller jer nu, og bad hende give det en chance, så hun ikke bare kunne se, men på egen krop mærke, hvilke goder den får af at få den plads og tid, den skal have for at restituere, inden der igen er plads til at udfolde sig fysisk.

Marias konstante sportslige udfoldelser var bestemt med til at holde hende fast i stressbelastningen.

For hver gang hun løb eller cyklede sig en tur, skete det, der sker, når vi belaster vores krop i motions øjemed.

Kroppen sender endnu en portion adrenalin og cortisol ud i systemet… I Marias tilfælde var der enorme mængder i hende i forvejen, og det gjorde hende mere og mere udsat for at blive kronisk stresset.

En tilstand vi for alt i verden ikke skal i. Derfor er det enormt vigtigt at få skabt balance i kroppen med den rette behandling og vejledning.

Det, at Marias krop konstant var fyldt med stresshormoner gjorde, at hende parasympatiske nervesystem havde enormt svært ved at komme ordentlig i gang med det, som det er skabt til at gøre for os, nemlig at hjælpe med at restituere, genopbygge, fordøje og hvile.

Det skete meget sjældent for Maria, for der var simpelthen for mange stresshormoner i kroppen.

 Når det sker, vil du kunne opleve, at fordøjelsen går i stå, dit blodtryk forbliver højt, dine muskler forbliver anspændte.

Din puls er højere, din søvn er uregelmæssig, dine tanker kører på højtryk, dine kognitive evner er sat på prøve mm.

Det var i høj grad også noget af det, Maria oplevede.

Da jeg den anden dag skrev sammen med hende, fortalte hun, at perioden fra vores første samtale og frem mod nu har været så fantastisk, idet hun igen har fundet ud af, at hun faktisk kan sove en god nats søvn.

Fundet ud af, at hendes krop slapper af på en ny og anderledes måde.

Det fik mig til at spørge hende, om jeg måtte dele den historie med jer, hvilket hun heldigvis sagde ja til.

Tak for det Maria.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Maria ikke er hendes rigtige navn efter ønske.

”Jamen, hvorfor er motion så godt til at forebygge stress?”

Det er også et godt spørgsmål at få belyst. Som jeg startede med at introducere dig for i stresstrappen og kort fortælle dig, hvorfor motion var sundt, får vi her muligheden for at vende tilbage til emnet nu.

For JA motion er sundt, det er en fantastisk ting at give sig selv, og det har både fysiske og mentale goder, som vi alle bør give os selv fra tid til anden…

…NÅR du er i balance,

Når du trives i et normalt hverdagsliv med de udfordringer, det bringer, og IKKE er overbelastet eller syg af stress, så dyrk endelig motion, så længe duhar lyst, og så længe du befinder dig på det grønne eller gule trin på stresstrappen, for så vil du have fordele af at dyrke motion.

Men står du på det orange eller røde trin, så STOP. Der er det ikke sundt for dig at dyrke motion.

Det kan derfor være en rigtig god ide og et godt redskab at bruge stresstrappen til at finde ud af, om du bør dyrke motion.

Nogle af de fantastisk fordele ved motion kan være:

 • Du bliver bedre til at regenerere dig selv. Det vil sige, at når du dyrker motion, så nedbryder du dine muskler, og kroppen genopbygger dem, og qua deraf bliver den bedre og bedre til at foretage genopbygningsprocessen. Det er for øvrigt også rigtig godt mod aldringstegn.
 • Det cardiovaskulære system med hjerte og lunger i centrum bliver vedligeholdt, eller om du vil, forbedret.
 • Dine evner til at problemløse, huske, koncentrere dig og sove bliver forbedret.

Ud over det bliver din forbrænding boostet under motion, hvilket kan have positiv effekt på din vægt.

Et spørgsmål, der dukker op, når jeg taler med mine klienter om det her, er

”hvad gør jeg så?” ”Kan eller må jeg overhovedet bevæge mig?”

Og her taler vi om mennesker, der er så stresset, at de er på nedsat tid eller sygemeldte.

Yes. Det både kan og må du. Men det skal dreje sig om bevægelse, og kun hvis du har LYST til det. Det er derfor super vigtigt, at det ikke er noget, du skal eller bør. Det skal være en lyst til at lave bevægelse.

Bevægelse… IKKE træning, ikke motion, ikke sport men bevægelse.

Bevægelse forstået på den måde, at du kan bevæge dig i roligt tempo uden på nogen måde at provokere din puls til at stige.

En slendretur i skoven, ved stranden, eller hvor du tænker at en gå tur, kunne være dejligt.

En tur i svømmehallen for at gå roligt rundt i vandet og nyde varmen fra vandet.

Det skal være bevægelse, hvor du kan lære at mærke efter, hvad kroppen reagerer med, når du beder den om at bevæge sig. En læring, der er guld værd i det restitutionsforløb, du skal igennem, hvis du er ramt af stress.

Hav fokus på at lære din krop at kende i sådan et forløb.

En krop, der er eller har været stresset, kan have svært ved at mærke sig selv som en konsekvens af stressen.

Så det skal den lige lære igen, og her kan du med fordel starte med bare at lægge mærke til, hvad der sker i kroppen, når du præsenterer den for bevægelse i forskellige former.

NEJ, stress kan IKKE kureres med motion…

JA, stress kan FOREBYGGES med motion…

Er du i tvivl, så send mig en mail på info@kenneththulesen.dk, så vil jeg meget gerne tilbyde dig mit uforpligtende syn på, hvad der kan være rigtigt for dig.

Stresscoach Kenneth Thulesen

Mange varme hilsner

Kenneth Thulesen

Certificeret stresscoach

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KILDE:

Majken Matzau erhvervsspykologer

 • Stressfri på 12 uger eller mer
 • Rigtige mænd går også i sort
 • Stresscoaching, coaching i grænselandet