DERFOR KAN FORÆLDREINTRA IKKE GIVE DIG STRESS

Forleden kom det nationale stresspanels første anbefaling, som gik ud på at lukke forældreintra og aflyse AULA. Set fra min stol som stresscoach giver det absolut ingen mening. Ja, faktisk kan det være direkte farligt at udpege forældreintra som en stress-synder.

Så da en noget travl journalist ringede til mig den anden morgen, i jagten på et citat, omkring min holdning til at forældreintra, ifølge det nationale stresspanel, skulle give stress, kunne jeg selvfølgelig kun sige ja.

Forældreintra kan ikke give dig stress

Jeg er selv far til to fantastiske børn, så jeg kender udmærket forældreintra. Og ja, de mange beskeder, som kræver vores opmærksomhed, kan til tider fylde meget.

Det kan også være et utroligt irriterende system; især når det ikke virker. Men det har ALDRIG påvirket hverken mig eller min kones krop og sind så meget, at det har givet os stress.

Forældreintra hører nemlig slet ikke hjemme i en stress kontekst.

Når du har stress, går det ud over dine kognitive evner OG…

Du magter ikke at stå ud af sengen, føler dig handlingslammet, angst, overvældet, følsom, hudløs, bange, skræmt, aggressiv, vred, såret, panisk, spændt op. 

Og du har typisk svært ved at sove. Du kommer ikke ordentligt på toilettet, kan ikke kan forplante dig, du drikker mere, ryger mere, spiser mere, tager medicin, smertestillende eller på anden måde søger at dæmpe symptomerne.

Jeg har aldrig mødt en klient med forældreintra som primær stresskilde.

Og kommer heller aldrig til det. For det kan ikke lade sig gøre.

De mennesker der lider af reel stress, fortjener at vi stiller os op og siger fra nu. At vi beder det nationale stresspanel tage de mennesker alvorligt og ikke fremkommer med symptom behandlings forslag.
Men derimod reelle forslag til at håndtere alvorlige stressbelastninger.

Forældreintra kan kun føles stressende

For at få stress kræver det imidlertid at…

du er udsat for store stressbelastninger over lang tid.

Stress kommer ikke snigende som en tyv om natten og giver dig stress fra en dag til en anden.  Det er en fysisk og psykisk umulighed.

Så altså:

NEJ til at forældreintra kan give dig reel stress.
… Men JA til at forældreintra kan føles stressende.

Forældreintra kan dog godt føles “XXX”

At noget føles stressende, er ikke det samme, som at det ér stressende, men det er vores hjerne ikke særligt godt gearet til at forstå.

Derfor bliver de ord, vi sætter på vores følelser, ofte til virkelighed hen ad vejen, og derfor skal vi passe på med at bruge stress-ordet om ting, der reelt ikke har noget med stress at gøre.

Forældreintra kan derfor godt føles irriterende.
Det kan føles træls.
Det kan føles overvældende.
Det kan føles vildt provokerende.
Det kan føles svært ligegyldigt

OG…. Det kan også føles positivt, informativt, normalt, produktivt, velfungerende.

MEN DET KAN IKKE GIVE DIG ET STRESSKOLLAPS

For et stress = stresskollaps er ikke en følelse. Det er en tilstand.

Stress er, når kroppen ikke vil ud af sengen.
Stress er, når du ikke ved, hvad du vej på vej ud i køkkenet for at hente.
Stress er, når kroppen lukker ned.

Stress er også, når du ikke kan andet end at græde.
Stress er også, når du er angst eller bange.

Stress er en invaliderende tilstand.

Derfor er det virkelig vigtigt IKKE at blande begreber og følelser sammen.

For dine følelser er virkelige for dig.
Lige så virkelige som mine følelser er for mig.

Så hvis du siger til dig selv “Jeg føler mig stresset” så vil du tro du er stresset. Hvilket i alt for mange tilfælde ikke er sandt.

Det gør det rigtig svært for dem der rent faktisk har stress at sige… “Jeg har stress”

Derfor er det vigtigt, at vi gør det klart, at vi kan have følelser omkring forældreintra.
Men forældreintra, som selvstændig stressbelastning, kan IKKE give dig stress.

Og kan vi SÅ tale om det, der i virkeligheden skaber stress?

– Kenneth Thulesen, stresscoach

Men hvad kan så give stress?

Det er der andre ting, der kan, og dem synes jeg ærlig talt hellere, vi skal bruge krudt på at få gjort noget ved.

Der findes tre hovedkilder til stressbelastninger:
Din arbejdsplads, dit privatliv og din hverdag.

Arbejdspladsen er den absolut største kilde til stress.

> Her udløses det af bl.a. tidspres
> Urealistiske deadlines
> Hyppige forandringer
> Hyppige afbrydelser
> Ubalance mellem ansvar og indflydelse
> Manglende ledelse.

Disse stressbelastninger kan vare i meget lang tid, lige som de kan stige støt i både styrke og antal, alt efter hvilken arbejdsplads du er på.

Du kan læse meget mere om stress på arbejdspladsen lige her…

Den næststørste kilde til stress findes i dit privatliv

De kan være enormt voldsomme, når vi står i dem, men vil som reel stressbelastning sjældent vare lige så længe som dem på arbejdspladsen.

Her handler det typisk om alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, skilsmisse, jobskifte, fyring eller måske at få børn.

I hverdagen kan der også være faktorer, der måske kan virke stressbelastende.

Det kan være mange mails, opringninger, problemer med at få hentet og bragt børn. Det kan være sms´er, trafikken, notifikationer fra app´s, herunder forældreintra.

Det, der er vigtigt, er bare, at disse stressbelastninger først bliver til reelle stressbelastninger, når der OGSÅ ses stressbelastninger fra de to ovenstående grupper. IKKE før. 

Forældreintra har ikke noget med stress at gøre.

“Derfor undrer jeg mig”

Derfor undrer det mig også meget, at vores stresspanel med 11 eksperter vælger at lægge ud med at italesætte forældreintra som en stressbelastning, der er årsag til, at mennesker går ned med stress.

For det er ganske enkelt ikke tilfældet at det kan lade sig gøre.

Det undrer mig, at de ikke har valgt at tage fat i reelle stressbelastninger i stedet for bare at symptombehandle. Tage fat i det, som rent faktisk er årsag tii, at folk går ned med stress.

Hvorfor vælger de at gøre det andet?

Måske fordi stresspanelet er havnet midt i en stressbelastning?

Måske i den ubalance mellem ansvar og indflydelse, som er en typisk stressfælde på arbejdspladsen? Altså at de har ansvaret for at komme med forslag til, hvordan reelle stressbelastninger forløses, men ikke har indflydelse (eller i hvert fald kun meget lidt) på rent faktisk at gøre noget ved det.

Men mon ikke det er en anden snak?

Hvad syntes du om udspillet med at lukke forældreintra?Kenneth Thulesen stress på arbejdet

Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet herunder og lad mig høre hvad du tænker om udspillet med forældreintra og hvad der reelt er en stressebelastning for dig.

Rigtig god dag til dig og dine.

Mange varme hilsner

Kenneth Thulesen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.